Gå til innhold

Hvorfor trenger vi frivillighet?

Sivilsamfunnet og frivilligheten har historisk vært, og er fremdeles, en hjørnestein i demokratiet og velferdssamfunnet i Norge. Frivillige organisasjoners engasjement og aktiviteter styrker samfunnet vårt, og gir oss et mangfold av løsninger som myndighetene ikke kan skape alene. Mange av de velferdsgodene som i dag drives av det offentlige har tidligere blitt startet på frivillig initiativ.

Velferden skal ikke baseres på frivillig arbeid og frivillighet skal ikke erstatte lønnet arbeidskraft i velferdstiltak. Vi trenger likevel frivilligheten fordi den tilfører en annerledes og ekstra kvalitet. Frivilligheten springer ut fra folks frie vilje og lyst til å engasjere seg, til beste for seg selv og samfunnet.

Det offentlige tar ansvar på sitt vis og frivilligheten på et annet. Tilbud og tjenester som er lovpålagt, skal offentlig sektor sørge for å gjennomføre, enten i egen regi eller gjennom samarbeid med andre. Det offentlige kan ikke vedta frivillighet og kan ikke pålegge frivilligheten oppgaver. Frivillige gjør det de har lyst til på eget initiativ ut fra sitt eget engasjement og egne formål. Frivilligheten, offentlig sektor og næringslivet har ulike roller og sammen skaper vi samfunnet.

Kilde: frivillig.no