Gå til innhold

Om oss

sdr
Frivilligsentralen har lokaler i tilknytning til Geilo bibliotek.

Hol Frivilligsentral er en møteplass, koordinator og kontaktformidler for frivillig innsats. Sentralen samarbeider med offentlige instanser, lag, foreninger og enkeltpersoner.

Frivilligsentralen i Hol ønsker å styrke deltakelsen og bredden i frivillig virksomhet gjennom å være nettverksbygger og bindeledd mellom de som yter frivillig arbeid og de som mottar frivillig innsats, uavhengig av alder. Ut fra behov som meldes, bistår Frivilligsentralen blant annet med tilrettelegging og igangsetting av tiltak av nettverksbyggende karakter.

Frivilligsentralen er en arena for alle aldersgrupper, hvor den som ønsker det kan ta kontakt på et uforpliktende grunnlag.