Gå til innhold

Historien

Untitled-7-01

Frivilligsentralene ble etablert i 1991 etter vedtak i Stortinget, som et supplement til offentlig virksomhet. Hol Frivilligsentral ble vedtatt opprettet av Hol kommunestyre 31.08.16, med virkning fra 01.09.16. Som det ofte gjør tok det litt tid med ansettelsesprosessen, og derfor kom ikke sentralen i drift før 14.08.2017 da Marlene Brusletten inntrådte stillingen som daglig leder.

Hol førte seg dermed inn i rekken sammen med 424 Frivilligsentraler i andre kommuner.

Organisering

Hol Frivilligsentral er en kommunalt eid Frivilligsentral. Det er også 47% av Norges Frivilligsentraler. Andre sentraler kan være eid av foreninger/lag, stiftelser, samvirkeforlag eller annet.

Daglig leder er organisert under den nye avdelingen «Fellestjenester» i kommunen.