Gå til innhold

Styret

Styret i Hol Frivilligsentral består av tre styremedlemmer og to varamedlemmer.

Styret valgt på årsmøtet den 22.03.2018 er:

Dagfinn Tvedt (styreleder) – 2 år (gjenvalg)
Ellen Mørk (styremedlem) – 1 år
Børre Evensen (styremedlem) – 1 år
Lotti Larsgard (varamedlem) – 1 år (gjenvalg)
Nils Thorsrud (varamedlem) – 1 år (gjenvalg)

Styret_edited
Fra venstre: Ellen, Børre, Lotti og Dagfinn.